Vandrarhemmet gränsar inte bara till skogen och de gröna golfbanorna utan också det blomstrande Säteriet, Årsta Säteri!

Årsta ladugård, idag kallad Årsta säteri, ligger bara ett stenkast från Vandrarhemmet.
Anläggningen byggdes på 1910-talet när Gustaf Theodor Cedergren var ägare till Årsta Slott, där även Haninge GK är etablerad. Vid den tiden var det vanligt att större gårdar lät uppföra mycket stora ladugårdar och den vid Årsta slott blev en av de största i Sverige. Man ville samla många funktioner under ett och samma tak. På 1940-talet rymde Årsta ladugård omkring 90 kor och 70 ungdjur. Mjölken såldes till Mjölkcentralen i Stockholm. Anläggningen rymde inte bara stall utan även hö och halm och gårdens jordbruksmaskiner.
I dag bedrivs lantbruk och större delen av ladugården för hästverksamhet under namnet Årsta Säteri.

Tag en promenad och njut av livet på landet 🙂

 

Change language